Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đứa trẻ đang nói rất rõ ràng."

Dịch:The child is speaking very clearly.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Baosa

dùng the child is talking very clearly được không admin

3 năm trước

https://www.duolingo.com/K-A-I-H

"saying" cũng đc mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HiepNguyen568476

the child is saying very clearly thì sao ạ?

7 tháng trước