"Anh ấy sẽ quay trở lại đất nước của mình rồi."

Dịch:He will have returned to his country.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Tantt5

come back à return là chung motọ nghĩa mà:(

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.