Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We had gone to the fair that day."

Dịch:Chúng tôi đã đến hội chợ ngày đó.

0
3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/focusvn

Hôm đó chúng tôi đã đi hội chợ

2
Trả lời23 năm trước

https://www.duolingo.com/chuoibeo
chuoibeo
  • 21
  • 15
  • 8
  • 7
  • 2
  • 296

cùng là câu giống nhau mà bạn

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/LeCong17

chúng tôi đã đi tói hội chợ hôm đấy >> mà cũng sai (khác mỗi "đó" và "đấy") ???

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/minh144324

ngày kia. ???

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/VolkaKid

that day là ngày đó nhé bạn, this day mới là ngày kia

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/tamquy135

hôm đóchúng tôi đã đi đến hội chợ

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/HongQuangTran1

"ngày đó chúng tôi đã đến hội chợ" mà cũng sai

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/...Bestfriend...

umk, kỳ thiệt

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Quang_Bach

ngày đấy thì khác gì ngày đó mà báo sai vậy !

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/vinh193149

tiếng việt "ngày ấy" với "ngày đấy" có gì khác đâu ??? cần có thêm đáp án cho câu này tránh mất thời gian

0
Trả lời6 tháng trước