1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "My house has turned into a r…

"My house has turned into a restaurant."

Dịch:Nhà của tôi đã trở thành một nhà hàng.

June 26, 2015

17 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/MrFuong

turn into = become à, bạn nào chỉ mình với


https://www.duolingo.com/profile/Forget503616

"nhà của tôi đã biến thành nhà hàng" cũng không được à. Điên vl


https://www.duolingo.com/profile/NguynThyTr407972

Tốt nhất là nên dịch sát một chút. Có :a" nên phải là " một nhà hàng"


https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

Phát âm âm cuối ED : 1 . Phát âm là /id/. Khi động từ kết thúc bằng âm /t/ hay /d/. Thần chú ghi nhớ : “Tinh Dầu” Wanted , Added. 2 . Phát âm là /t/. Khi động từ kết thúc bởi các âm: /tʃ/, /p/, /f/, /s/, /k/, /θ/ (thường thể hiện bằng “th”), /ʃ/. Thần chú ghi nhớ : “CHính Phủ Fát Sách Không THèm SHare”. Hoped /həʊpt/ : Hy vọng. Coughed /kɔ:ft/ : Ho. Fixed /fikst/ : Sửa chữa. 3 . Phát âm là /d/. Trong các trường hợp còn lại. Cried /kraid/ Khóc
Smiled /smaild/ Cười
Played /pleid/ Chơi. 4 . Trường hợp đặc biệt : Blessed (adj) /ˈblesɪd/: may mắn. Blessed (v) /ˈblest/: ban phước lành. Crabbed (adj) /ˈkræbɪd/: chữ nhỏ, khó đọc. Crabbed (v) /kræbd/: càu nhàu, gắt gỏng. Crooked (adj) /ˈkrʊkɪd/: xoắn, quanh co. Crooked (v) /ˈkrʊkt/: lừa đảo. Learned (adj) /ˈlɜːnɪd/ : học Learned (v) /lɜːnd/ : học Used (adj) /juːst/: quen Used (v) /juːsd/: sử dụng


https://www.duolingo.com/profile/vitcon1992

Turn into = become


https://www.duolingo.com/profile/quynhanh296767

Trở thành với chuyện thành là một mà, sao ko được ghi là chuyển thành nhỉ ?


https://www.duolingo.com/profile/1u2X4o6Q

nhà hàng với quán ăn khác gìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?


https://www.duolingo.com/profile/VanHuynh409

Become k đc sao?


https://www.duolingo.com/profile/LNa587882

Ta đã bt turn into=become


https://www.duolingo.com/profile/Lily513920

Nếu dịch là nhà tôi đã thành một nhà hàng cũng được mà?


https://www.duolingo.com/profile/nguyenthanhthu30

Nhà tôi không được à


https://www.duolingo.com/profile/NguynNhung842819

''Ngôi nhà" thêm chữ ngôi cx sai


https://www.duolingo.com/profile/chi1539

Nhà của tôi đã thành một nhà hàng. mà cũng sai.hic


https://www.duolingo.com/profile/nguyentheson

Nhà của tôi đã trở thành 1 nhà hàng. Mà sai. Nhà của tôi đã trở thành một nhà hàng


https://www.duolingo.com/profile/CaoVncHin

Nhà tôi đã trờ thành một khách sạn cũng đúng mà ta!

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.