Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"My house has turned into a restaurant."

Dịch:Nhà của tôi đã trở thành một nhà hàng.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MrFuong

turn into = become à, bạn nào chỉ mình với

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vitcon1992

Turn into = become

2 năm trước

https://www.duolingo.com/luongngocduyen

mở ko dc sao

2 năm trước

https://www.duolingo.com/1u2X4o6Q

nhà hàng với quán ăn khác gìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?

1 năm trước