Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn không là một nạn nhân."

Dịch:You are not a victim.

3 năm trước

0 Nhận xét