Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The girl heard a dog in your house."

Dịch:Cô gái đã nghe thấy tiếng một con chó trong nhà bạn.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HuynhDuyTan

Heard mà đọc sai bét thì ai nghe được

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenThanhDoan

có nghe "d" mà (thành "da" dog)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenThanhDoan

có thể dịch :"cô gái nghe tiếng một con chó trong nhà bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/sumovn

Sao ko là 'the dog' mà lại là 'a dog'

2 năm trước