"Tôi không thích những tình huống này."

Dịch:I do not like these situations.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoangnhanduy

situation la tinh huong

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LinhNguyen427891

Ok .what do you think.

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.