Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Danh hiệu của bạn là gì?"

Dịch:What is your title?

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhhaidv020208

mình ghi là what's your title mà sai

1 năm trước