"Chúng tôi đã hỏi nhiều lần."

Dịch:We have asked many times.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoangnp2

"we have asked several times." thì lại sai ?!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/iloveyou_712

several times là vài lần, câu hỏi là nhiều lần mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vitcon1992

Sao lại much times đc nhỉ?????

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.