Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã đi bộ đến sân bay."

Dịch:I walked to the airport.

0
3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Bugatti93

Khi nào thì thêm the vậy ad

3
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/ManhThangHoang

làm toàn bỏ thiếu "The"

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhthanh01

ad giải thích cách dùng the như thế nào giùm mình dk k

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/bachhuel

Go went cũng là đi mà sao lại sai???

1
Trả lời1 năm trước