Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I said nothing."

Dịch:Tôi đã không nói gì.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dainguyen41605

me too

1 năm trước

https://www.duolingo.com/doanhop1

Tôi đã nói không có gì, thế là sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Conan_KLOP

me too...

2 năm trước

https://www.duolingo.com/KTD4910

me too

2 năm trước

https://www.duolingo.com/haunguyenx

I did say nothing

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/trinh372150

I did not say dc ko ad

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Dng972267

Me too

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Quang918337

Said là : đã nói . Nhưng đáp án dịch là : đã không nói ( vậy là sao ? )

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/mexikumoprovai

Me too

2 năm trước