"Cái gì đang diễn ra với con ngựa?"

Dịch:What is happening to the horse?

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoangnp2

" what is going on with the horse ? " sao lại báo sai nhỉ ?!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/yuyu1510

mình trả lời zậy mà cũng sai ==

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Ngc625302

What is happening with horse ? Sai ở đâu z?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

What is happening to the horse, what is happening to the horse, what is happening to the horse, what is happening to the horse, what is happening to the horse, what is happening to the horse, what is happening to the horse, what is happening to the horse

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.