Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi không bao giờ sử dụng dịch vụ của họ."

Dịch:I never use their service.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Phuc13

Hơi cao hơn tầm mình rồi. Cố gắng lên.

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThnHongTha
2 tháng trước