"Bạn có muốn gặp ba mẹ của tôi không?"

Dịch:Do you want to meet my parents?

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DaoHoa1

Sao lại là parents?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhim_sushi

parent = ba mẹ rồi, tại sao lại phải s nữa

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HongLongNg9

Do you want to meet my parents?

11 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.