Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn có muốn gặp ba mẹ của tôi không?"

Dịch:Do you want to meet my parents?

0
3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DaoHoa1

Sao lại là parents?

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhim_sushi

parent = ba mẹ rồi, tại sao lại phải s nữa

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/HongLongNg9

Do you want to meet my parents?

0
Trả lời6 tháng trước