https://www.duolingo.com/profile/pppnnn

Thông tin về tổng điểm kinh nghiệm ở hai nơi có giá trị khác nhau

Chào các mod;

Ở ngay tại trang chủ nơi "bảng xếp hạng" (ở cột "tổng cộng") thì thông báo số điểm kinh nghiệm (xp) của tôi một số, trong khi vào trong mục "hồ sơ của bạn" thì tôi lại thấy một số khác và thấp hơn số ngoài trang chủ là 20 điểm kinh nghiệm.

Tại sao lại có sự khác biệt này? Nhờ các mod trả lời giúp.

Cám ơn và trân trọng;

pppnnn

June 27, 2015

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/pppnnn

no one answered me :(

June 30, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.