Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn sẽ trông chừng nó."

Dịch:You will take care of it.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/votien6

dùng " look after " sao lại không được

3 năm trước