"Cái Tivi ở đâu?"

Dịch:Where is the TV?

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhitmar

Tại sao lại dùng the vậy

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.