Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cái Tivi ở đâu?"

Dịch:Where is the TV?

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhitmar

Tại sao lại dùng the vậy

3 năm trước