Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/huuthanhyb

"We will be speaking all day."

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huuthanhyb

chúng tôi sẽ nói cả ngày

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vuvanquan67

tại sao phải có : be

9 tháng trước