"I read the comments."

Dịch:Tôi đọc những bình luận.

6/28/2015, 7:37:34 AM

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HiHngHch1

Like, share, view, comment

2/14/2018, 9:25:06 AM

https://www.duolingo.com/phamvietuyen0

sao dùng từ a /một / mà lại dùng số nhiều/comments

2/19/2017, 9:53:23 AM

https://www.duolingo.com/Anomyous-chan

Welp. 1 phần của 1 youtuber

5/21/2018, 2:01:08 PM

https://www.duolingo.com/phamvietuyen0

thừa chứ a chăng ?

2/19/2017, 9:54:02 AM

https://www.duolingo.com/ngHa529445

Tôi đọc những đoạn bình luận -> sai

9/3/2017, 1:54:41 PM

https://www.duolingo.com/Kocojchi

"Tôi đọc phần bình luận." Phần bình luận là bao gồm những bình luận, thế mà cũng không chấp nhận.

11/10/2018, 2:09:15 AM

https://www.duolingo.com/hailongzz

nhận xét

6/28/2015, 7:37:34 AM

https://www.duolingo.com/TrnVnBa

Tôi đọc các ý kiến. sai ở đâu

7/11/2015, 12:07:48 PM

https://www.duolingo.com/buithaoan1

tôi đọc các ý kiến là i read the opinions chứ không phải là i read the comments

5/31/2016, 9:16:10 AM

https://www.duolingo.com/gacoi1010

tại sao ở đây lại không được dùng những bài bình luận z tr lời giúp tớ đi bà con cô bác

8/3/2015, 2:12:14 PM

https://www.duolingo.com/KieuNhan2

Tại sao plural mà lại có "the"

3/25/2016, 4:05:06 AM

https://www.duolingo.com/Englishmanh875

Plural có the đúng rồi mà

3/29/2016, 2:11:31 PM

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I read the comments, I read the comments

7/12/2017, 4:33:05 PM

https://www.duolingo.com/daothingoclinh

tôi đọc những bài nhận xét sao ko được nhỉ

7/21/2016, 7:16:35 AM

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.