"Ireadthecomments."

Dịch:Tôi đọc những bình luận.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HiHngHch1

Like, share, view, comment

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/phamvietuyen0

sao dùng từ a /một / mà lại dùng số nhiều/comments

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Anomyous-chan

Welp. 1 phần của 1 youtuber

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/phamvietuyen0

thừa chứ a chăng ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ngHa529445

Tôi đọc những đoạn bình luận -> sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Kocojchi

"Tôi đọc phần bình luận." Phần bình luận là bao gồm những bình luận, thế mà cũng không chấp nhận.

2 tháng trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.