"What are the consequences?"

Dịch:Những hậu quả là gì ?

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/B.X.An

Con sẽ quên xe(ce) cho dễ nhớ :v

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tsukasaren

kết quả ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/anhhoihp1999
  • 25
  • 24
  • 11
  • 9
  • 5
  • 4
  • 3

la cai j ???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tranghuyen16

Hâu qua la nhưng gi ? Ko đung sao

3 năm trước

https://www.duolingo.com/B.X.An

Từ mới ah

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HunhTn7

Các hậu quả là gì?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

What are the consequences, what are the consequences, what are the consequences, what are the consequences, what are the consequences, what are the consequences

1 năm trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.