Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"What are the consequences?"

Dịch:Những hậu quả là gì ?

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/B.X.An
B.X.An
 • 18
 • 2
 • 2

Con sẽ quên xe(ce) cho dễ nhớ :v

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tsukasaren

kết quả ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/anhhoihp1999
anhhoihp1999
 • 25
 • 24
 • 11
 • 9
 • 5
 • 4
 • 3

la cai j ???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tranghuyen16

Hâu qua la nhưng gi ? Ko đung sao

2 năm trước

https://www.duolingo.com/B.X.An
B.X.An
 • 18
 • 2
 • 2

Từ mới ah

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HunhTn7

Các hậu quả là gì?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

What are the consequences, what are the consequences, what are the consequences, what are the consequences, what are the consequences, what are the consequences

1 năm trước