"Do you have plans for tonight?"

Dịch:Bạn có những kế hoạch cho tối nay không?

June 28, 2015

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/trandoanban

Có phải bạn có kế hoạch cho tối nay

June 28, 2015

https://www.duolingo.com/Cle1102

tại sao plan lại thêm s ?

July 10, 2015

https://www.duolingo.com/gacoi1010

vì plan ở đây dùng số nhiều

August 6, 2015

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

No, I don't. I will stay at home with my wife tonight.

August 15, 2015

https://www.duolingo.com/_The_Undertaker_

Yes, I do. I will bomb the Kremlin Palace.

January 13, 2017

https://www.duolingo.com/uhtanh

"bạn có những kế hoạch cho tối nay phải không?" là sai sao?????why

November 23, 2015

https://www.duolingo.com/dlinh1963

Cau tra loi giong y nhu dap an ma van bao sai. Trong muc bao loi khong co muc nao tuong ung.

December 27, 2016

https://www.duolingo.com/onHunhBoAn

bạn có những kế hoạch cho tối nay phải không

dafug ?

April 10, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.