Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cậu bé hỏi."

Dịch:The boy asks.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Meo3chan

Mình nghĩ là : the little boy asks? Thì sẽ đúng hơn.

11 tháng trước