"Cậu bé hỏi."

Dịch:The boy asks.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Meo3chan

Mình nghĩ là : the little boy asks? Thì sẽ đúng hơn.

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.