"You are going to open the door."

Dịch:Bạn sẽ mở cửa.

6/28/2015, 2:47:13 PM

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kindestangel

Bạn sắp mở cửa

6/28/2015, 2:47:13 PM

https://www.duolingo.com/duytan2005

sai bét!!! ha! ha! đồ ngu

6/20/2016, 9:17:41 AM

https://www.duolingo.com/truongtrunghieu

bạn sẽ mở cửa ra . nó báo sai chữ " ra " .

1/23/2017, 6:38:07 AM

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.