Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"You are going to open the door."

Dịch:Bạn sẽ mở cửa.

0
3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kindestangel

Bạn sắp mở cửa

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/duytan2005

sai bét!!! ha! ha! đồ ngu

0
Trả lời12 năm trước

https://www.duolingo.com/truongtrunghieu

bạn sẽ mở cửa ra . nó báo sai chữ " ra " .

0
Trả lời11 năm trước