"Youaregoingtoopenthedoor."

Dịch:Bạn sẽ mở cửa.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kindestangel

Bạn sắp mở cửa

3 năm trước

https://www.duolingo.com/duytan2005

sai bét!!! ha! ha! đồ ngu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/truongtrunghieu

bạn sẽ mở cửa ra . nó báo sai chữ " ra " .

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.