Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi làm việc ở một bệnh viện."

Dịch:I work in a hospital.

0
3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hailongzz

"I work at a hospital" is it right?

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynThyDu696519

Right.

0
Trả lời1 năm trước