Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi muốn các chi tiết."

Dịch:I want details.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hardlearning303

Ai có thể giải thích giúp mình sự khác nhau giữa WANT TO và WANT không ạh?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/sonkugo03

theo mình, 1 cách dễ hiểu: - Want + (danh từ), như ví dụ trên hoặc: I WANT this book... - Want to + (động từ), ví dụ: i WANT TO learn english, i WANT TO drink coffee

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hardlearning303

cam on bn nha ^^

3 năm trước