"Thepopulation"

Dịch:Dân số

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhitmar

Mấy câu từng vựng có thêm phiên âm nữa thì tuyệt

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hongquan2204

chẳng hiểu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huyen2742000

cái này dịch là "sự phổ biến" đc k mn?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tu08052004

công chúng là public Óc V L

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huyen2742000

public là công cộng mà bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dr.NguyenAn

Mình đúng 100%

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NcsMnP

Nếu public là công cộng thì "Nhà vệ sinh công cộng" VL

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MAIHDIU

Saiiiiiiii

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/vuongnq93

Dân đen :))

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.