Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The population"

Dịch:Dân số

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhitmar

Mấy câu từng vựng có thêm phiên âm nữa thì tuyệt

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hongquan2204

chẳng hiểu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huyen2742000

cái này dịch là "sự phổ biến" đc k mn?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tu08052004

công chúng là public Óc V L

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huyen2742000

public là công cộng mà bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dr.NguyenAn

Mình đúng 100%

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NcsMnP

Nếu public là công cộng thì "Nhà vệ sinh công cộng" VL

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MAIHDIU

Saiiiiiiii

9 tháng trước