Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/Phong.OSA

Hướng dẫn chia sẻ quá trình học tập!

Phong.OSA
  • 25
  • 19
  • 10
  • 6
  • 4

a a

a

Dành cho các bạn tham gia Thử thách 3500 XP! thì tên khóa học là 3500.

7
3 năm trước

43 Nhận xét