1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Which direction will they ch…

"Which direction will they choose?"

Dịch:Họ sẽ chọn hướng nào ?

June 29, 2015

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Huudung

hướng nào họ sẽ chọn cũng được mà


https://www.duolingo.com/profile/LmMz0y

Đúng nhưng không hay


https://www.duolingo.com/profile/duongpt2

"hướng nào họ sẽ chọn" sao sai ?


https://www.duolingo.com/profile/thanhhung123

Hướng nào sẽ được họ lựa chọn vậy?


https://www.duolingo.com/profile/hung.soge

Cập nhật thêm đáp án đi


https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

Bạn này có lịch sử học Duo tương đối tốt, nhưng góp ý chẳng đâu vào đâu. Bạn phải góp ý theo Why, which, what, when, who, how. Duo đã cố gắng nhiều, đây là ứng dụng có tầm quốc tế. Phần Việt ngữ là do các cộng tác viên và người học đóng góp. Hôm nay 20/11/2019, Duo thêm phần mới "Lặp lại những gì bạn nghe", thiển ý của tôi là rất hay và thuộc cấp độ khó. "Rất hay" là vì họ dùng phần nhận dạng giọng nói tương đối tốt !

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.