"Which direction will they choose?"

Dịch:Họ sẽ chọn hướng nào ?

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanhhung123

Hướng nào sẽ được họ lựa chọn vậy?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Huudung

hướng nào họ sẽ chọn cũng được mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/duongpt2

"hướng nào họ sẽ chọn" sao sai ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hung.soge
  • 25
  • 11
  • 10
  • 359

Cập nhật thêm đáp án đi

9 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.