Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Which direction will they choose?"

Dịch:Họ sẽ chọn hướng nào ?

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanhhung123

Hướng nào sẽ được họ lựa chọn vậy?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Huudung

hướng nào họ sẽ chọn cũng được mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/duongpt2

"hướng nào họ sẽ chọn" sao sai ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hung.soge
hung.soge
  • 25
  • 5
  • 212

Cập nhật thêm đáp án đi

4 tháng trước