Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He was a popular Governor."

Dịch:Ông ấy đã là một thống đốc nổi tiếng.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrnnhHuy2

Ông ấy từng là... sẽ phù hợp với tiếng việt hơn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

He was a popular governor, He was a popular governor, He was a popular governor, He was a popular governor, He was a popular governor, He was a popular governor, He was a popular governor, He was a popular governor, He was a popular governor

1 năm trước