"Έδωσαν παράσταση στην κύρια σκηνή."

Μετάφραση:They performed on the main stage.

June 29, 2015

4 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/wchargin

Does "δίνω παράστηση" only apply to plays? Could we use, for example, "δίνω συναυλία" for performing [a concert]?

June 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/panagiotis_ts

Yes, it is also used for performing a concert! :-)

June 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChristinaBoloti

we could also say " they gave a performance on the main stage"

March 1, 2016

https://www.duolingo.com/profile/wchargin

It sounds right to me! (US English speaker)

March 2, 2016
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.