Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/hailongzz

"I will be at my house, but I will be sleeping."

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hailongzz

tôi sẽ ở tại nhà tôi, nhưng tôi sẽ đi ngủ

3 năm trước