https://www.duolingo.com/profile/Pretty-girl-1307

Dịch Anh-Việt

Các bạn dịch bài sau ra Tiếng Việt: A lunar eclipse happens when the Sun, the Earth, and the Moon line up in a straight line in space with the earth smack in the middle. The Sun shines light on the Earth which casts a shadow and as the Moon moves deeper into that shadow it appears to turn a dark-reddish color. Why red? Because the atmosphere is filtering out the blue light. Some people have named this effect, the Blood Moon. NASA says that lunar eclipses typically happen at least twice a year but not all of them are total. There are actually three types. A penumbral eclipse is when the Moon passes through the outskirts of the Earth’s shadow. NASA says this is so subtle, you might not even notice. A partial eclipse is when the Moon dips into part of the Earth’s shadow, but not all of it, so only a portion of the moon turns dark. A total eclipse is the best, that’s when the entire moon is in the Earth’s shadow, turning it that deep-red color. Remember, you don’t need a telescope or any special equipment to view a lunar eclipse but having binoculars or a telescope might make it more fun. Either way, just go outside, find the moon and enjoy. Giải thưởng: Các bạn dịch đúng tất cả bài không sai một chữ sẽ nhận đc 30 lingots. Chỉ tặng lingots cho 3 bạn gửi bài sớm nhất thôi.

June 29, 2015

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Love-Is-A-Joke

Dịch ra Tiếng Anh hay Tiếng Việt vậy bạn?

June 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/quanlienminh

dịch ra tiếng anh bạn ạ! Đọc lại đề đi bạn!

June 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Love-Is-A-Joke

Bài của bạn ấy là Tiếng Anh, vậy thì sao lại dịch ra Tiếng Anh nữa làm gì????????? >"<

June 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/quanlienminh

ừ nhờ?!? Đúng rồi, bạn viết sai đề rồi!@@@

June 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Love-Is-A-Joke

@_<

June 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/quanlienminh

mình không hiểu cái gì cả bạn phuonglinh1307 ơi! @@@

June 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/-...Jennifer...-

đường thằng thẳng dịch là gì vậy mình cũng muốn kết bạn với bạn

July 28, 2016

https://www.duolingo.com/profile/paygate591

Anh sang Việt... Dịch chơi thôi @@ Chắc sai bét rồi :) Nguyệt thực sảy ra khi mặt trời, trái đất và mặt trăng cùng nằm trên 1 đường thẳng trên vũ trụ trong đó trái đất nằm ở giữa, Mặt trời chiếu sáng trái đất tạo nên một cái bóng và mặt trăng di chuyển vào sâu bên trong cái bóng đó và làm nó có màu đỏ thẫm. Tại sao lại là màu đỏ? Bởi vì khí quyển lọc mất ánh sáng sang dương. Một vài người gọi hiện tượng này là Trăng Máu. NASA nói rằng nguyệt thực thường sảy ra ít nhất 2 lần trong một năm nhưng không phải là tất cả (một năm có thể xảy ra nhiều hoặc ít hơn 2). Nguyệt thực thường có 3 dạng. Nguyệt thực nữa tối xảy ra khi Mặt trăng di chuyển qua vùng ngoài của cái bóng Trái đất. NASA nói đó rất tinh tế, thậm chí bạn không thể nhận ra. Nguyệt thực một phần xảy ra khi một phần Mặt Trăng di chuyển vào bên trong cái bóng của Trái Đất vì thế chỉ có một số vị trí trên Mặt Trăng chuyển sang tối. Nguyệt thực toàn phần là đẹp nhất, điều này xảy ra khi mặt trăng nằm hoàn toàn bên trong cái bóng của Trái Đất, và nó chuyển sang màu đỏ thẩm. Nên nhớ rằng, bạn không cần kính thiên văn hay bất cứ thứ gì đặc biệt để xem nguyệt thực nhưng nếu có một ống nhòm hoặc một cái kính thiên văn sẽ làm điều đó vui hơn. Hoặc với một cách khác, đi ra ngoài, tìm mặt trăng và thưởng thức nó.

June 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/TranVanHaiNam

Nguyệt thực xảy ra khi Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng cùng nằm trên một đường thẳng trong không gian, trong đó, Trái Đất nằm giữa. Mặt Trời chiếu sáng xuống Trái Đất tạo nên một vùng bóng tối và khi Mặt Trăng tiến sâu hơn vào vùng bóng tối đó, nó sẽ chuyển thành màu đỏ sẫm. Tại sao lại là màu đỏ? Bởi vì khi đó, khí quyển (Trái Đất) đang lọc lấy những tia sáng lam. Một số người đã đặt tên cho hiện tượng này là Huyết Nguyệt (Mặt Trăng máu). NASA cho rằng nguyệt thực thường diễn ra hai lần trong một năm nhưng không phải tất cả đều toàn phần. Có ba dạng (nguyệt thực) chính. Nguyệt thực nửa tối xảy ra khi Mặt Trăng đi qua vùng bóng nửa tối của Trái Đất. NASA cho rằng hiện tượng này rất khó thấy, bạn có thể không hề nhận ra. Nguyệt thực một phần xảy ra khi Mặt Trăng chỉ chìm sâu một phần vào vùng bóng tối của Trái Đất, do đó, chỉ một phần của Mặt Trăng chuyển tối. Nguyệt thực toàn phần là đẹp nhất, hiện tượng này xảy ra khi toàn bộ Mặt Trăng nằm trong vùng bóng tối của Trái Đất và lúc đó, nó chuyển thành màu đỏ sẫm. Lưu ý rằng bạn không cần phải có kính thiên văn hay bất cứ dụng cụ đặc biệt nào để quan sát nguyệt thực nhưng với ống nhòm hay kính thiên văn, việc quan sát sẽ trở nên thú vị hơn. Dù bằng cách nào đi nữa, bạn chỉ cần bước ra ngoài, tìm Mặt Trăng và thưởng thức thôi.

Mình dịch hơi thoáng một xí, có chi bạn thông cảm ha!

June 29, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.