1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Do not shut your eyes."

"Do not shut your eyes."

Dịch:Đừng nhắm đôi mắt của bạn.

June 29, 2015

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/phanthngcMai

Bạn đừng nhắm mắt nghe xuôi hơn


https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

Nên chấp nhận đáp án đừng nhắm mắt lại.


https://www.duolingo.com/profile/minhyen4

đừng nhắm mắt. lại sai sao?


https://www.duolingo.com/profile/Dng972267

Đừng khép đôi mắt cũng là 1 dịch thuật ngữ vây mà ko chấp nhận. Đúng là tối nghĩa


https://www.duolingo.com/profile/Jisoo2008

Là robot mà bạn ! Đừng để tâm !


https://www.duolingo.com/profile/LMinhThng20

Why "bạn đừng nhắm mắt" is wrong?


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

Do not shut your eyes, do not shut your eyes, do not shut your eyes, do not shut your eyes, do not shut your eyes, do not shut your eyes, do not shut your eyes, do not shut eyes,


https://www.duolingo.com/profile/arcadeshotgun

Mình nghe rõ ràng là do not shake your eyes


https://www.duolingo.com/profile/Nguyenhaph269287

Đúng rồi đọc kĩ thần ơi là ông thần ơi


https://www.duolingo.com/profile/Nguyenhaph269287

Chứ không phải đùa đâu nha

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.