Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Do not shut your eyes."

Dịch:Đừng nhắm đôi mắt của bạn.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phanthngcMai

Bạn đừng nhắm mắt nghe xuôi hơn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 128

Nên chấp nhận đáp án đừng nhắm mắt lại.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Ngocyoonah

Tên hay đấy

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyenKhoa863950
NguyenKhoa863950
 • 24
 • 10
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 5
 • 3
 • 2
 • 46

Chính xác

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Do not shut your eyes, do not shut your eyes, do not shut your eyes, do not shut your eyes, do not shut your eyes, do not shut your eyes, do not shut your eyes, do not shut eyes,

1 năm trước

https://www.duolingo.com/minhyen4

đừng nhắm mắt. lại sai sao?

10 tháng trước