"She is going to think that I do not love her."

Dịch:Cô ta sẽ nghĩ rằng tôi không yêu cô ta .

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ericpham006

cô ta sẽ nghĩ rằng tôi không yêu cô ấy - cái này đúng sao lại không được chấp nhận

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
  • 10

Cô ấy sẽ nghĩ rằng tôi không yêu cô ta. Vẫn đúng chứ sao lại sai ?????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dragon22285

cô ấy sẽ suy nghĩ rằng tôi không yêu cô ấy thừa "suy"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/buitruongson02

:))

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tungvdcool

ghê.....

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.