Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The century"

Dịch:Thế kỉ

3 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TranChinh

"thế kỷ" vẫn sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/jame0_0

sao sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tina01234

vì bài này ghi tiếng Anh chứ không bảo ghi tiếng Việt

1 năm trước

https://www.duolingo.com/minhhoang4a6

sai chính tả mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/duonglinh6

Xin lỗi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TongThanhNam1705

tại sao sai vậy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dungclever

century là j vzậy?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/diepthien127

là thế kỉ đó

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuongvy27102006

la the ki

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lsthaoanh123

the ki không dấu có gọi là sai không ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuongvy27102006

khong

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Mr.Kata

lúc thì có 'một' lúc không là sao trời

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynMinhH366758

đéo hiểu tại sao sai

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynMinhH366758

"Thế kỉ, Thế kỷ vẫn sai?"

8 tháng trước