"Tôi có một chiếc đầm."

Dịch:I have a dress.

3 năm trước

17 Nhận xét


https://www.duolingo.com/matmeo3012

Đầm với váy khác mà. @@

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hiephipies

Mình cũng không biết nữa cái của mình xài được mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HongSn216510

I have got a dress = i have a dress mà nó bảo mình sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhamNgocDongVy

vì bạn không viết hoa chữ I

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hoang19961710

không viết hoa nó cũng đúng mà??

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThoMiji

Mình cũng thế

1 năm trước

https://www.duolingo.com/kenly895948

Have got là thì hiện tại hoàn thành. Mà câu này dùng ở hiện tại. Bạn sai ở chỗ đó

1 năm trước

https://www.duolingo.com/yong520433

Dress la dam .skirt la vay

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangtpf4

váy là một phần của một chiếc đầm, treo dưới thắt lưng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ducnguyenxuan

dress khác nghĩa

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThiuNgcanK1

have dùng cho I and You and they và we còn has dùng cho he she it

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThiuNgcanK1

drees với skirt khác nghĩa

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MLBoO

I have a dress

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phamkhanhl18

Help me!!!!!!!!!!!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynThyM2

Trời ơi sai hết rồi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/XunLan14

Fffhijik

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/XuananhNgu6

ui

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.