Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đúng, chúng là thật."

Dịch:Yes, they are real.

3 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/zimecong

Why is "they are true" diffirent "they are real"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 19
  • 6
  • 6
  • 2
  • 7

the same

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DrLecter1

Me tôô

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenngoc728081

Oh I also have the same question

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngockhanh156582

What question is it

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhTuanN2

Có ai giải thích dùm không

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TaNhuTuan

True is a adj Real is a N -> they are real or they are true. It is all ok. Why not??? Please explane with us

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrmAnh909086

Xin hỏi, sao mình nói: "Right, they are real" nó lại kêu sai? "Đúng" làm sao là "Yes" được? Ai vui lòng giải đáp giùm mình nha.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nam82244

Yes co nghia la co va dung

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lannguyenp

cung bi v

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VamMeo

Không phải right mà là yes à ==

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lannguyenp

minh cung dung right, they are real cung bi sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HuynLucy

Ad giải thích dùm mình sự khác nhau giữa true và real, yes và right đc k?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/cathy182434

Me too. I don't like this question.

1 năm trước