Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We will not want wine."

Dịch:Chúng tôi sẽ không muốn rượu vang.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhngo23

uống rượu nghe hợp lý hơn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Autumnloving

phát âm của từ wine nghe kỳ kỳ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhNguye910014

Chúng tôi không muốn rượu vang.nghe kì thật

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MsTam4

Bạn Kiều rất bức xúc về câu này

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Thch957182

That sound "wine" really strange

1 năm trước