"Themass"

Dịch:Khối lượng

3 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Ly-Truc

mass dịch "hàng loạt" thì chuẩn hơn. VD: mass-murderer: kẻ giết người hàng loạt, mass-production: sản xuất hàng loạt.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/trunglth1

Chữ" m" trong vật lý ký hiệu là của từ mass.Từ " mass" chỉ tổng hợp của các nguyên tử, phân tử hợp lại.Từ "weight" chỉ xâc định một vật thể. W=m.g đó

2 năm trước

https://www.duolingo.com/JamesNg98b

Ok nghe này, MASS là Khối lượng, WEIGHT là Trọng lượng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Minh401860

Khối lượng tại sao không dùng the weight nhỉ. Mass nó mang nghĩa là đám đông, to lớn, tương tự tính từ Massive.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhtri157

mình cũng thấy như vậy !

2 năm trước

https://www.duolingo.com/AlphaMeo
AlphaMeo
 • 23
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5

Agar :3

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phmnh233636

Volume la gi vay cac ban

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/wind583006

phân biệt giữa mass và weight

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NhatAnh21072009

The mass không dịch là khối lượng.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tranglth566

thì dịch là gì

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MiTiBAM

Vậy dịch là gì?

3 năm trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.