Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The mass"

Dịch:Khối lượng

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Ly-Truc

mass dịch "hàng loạt" thì chuẩn hơn. VD: mass-murderer: kẻ giết người hàng loạt, mass-production: sản xuất hàng loạt.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/JamesNg98b

Ok nghe này, MASS là Khối lượng, WEIGHT là Trọng lượng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trunglth1

Chữ" m" trong vật lý ký hiệu là của từ mass.Từ " mass" chỉ tổng hợp của các nguyên tử, phân tử hợp lại.Từ "weight" chỉ xâc định một vật thể. W=m.g đó

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Minh401860

Khối lượng tại sao không dùng the weight nhỉ. Mass nó mang nghĩa là đám đông, to lớn, tương tự tính từ Massive.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Meow.Mod
Meow.Mod
 • 23
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5

Agar :3

2 năm trước