Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn có cái gì trong va li?"

Dịch:What do you have in the suitcase?

0
3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThvogV

" What do you have in suitcase " cũng sai à? Tại sao phải buộc dùng " The" nhỉ?

1
Trả lời2 tháng trước

https://www.duolingo.com/ViTieuBao

What do you have in your briefcase? Có gì sai

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/tuoigiun
tuoigiun
  • 12
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6

I'm have the boom, and few guns

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/DuThien

Mình dịch : "What do you have got in the suitcase?" không được à?

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/siperderman

thứ mà bạn dùng là hiện tại hoàn thành , ở đây ta chỉ dùng thì hiện tại đơn thôi bạn nhé

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhiNgaNguy

có bốn người rồi

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nho_God

Đặt câu hỏi dùng Do và Am/is/are với những trường hợp nào vậy ? help me :D (chưa hiểu về khoảng này)

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

What do you have in the suitcase, what do you have in the suitcase, what do you have in the suitcase, what do you have in the suitcase, what do you have in the suitcase, what do you have in the suitcase

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhn125757

Suitcase suitcase suitcase suitcase suitcase suitcase suitcase suitcase suitcase suitcase suitcase suitcase

0
Trả lời9 tháng trước

https://www.duolingo.com/VTrngKhiMi

''Do you have something in the suitcase?'' cái này cũng đúng mà?

0
Trả lời3 tuần trước