Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn có cái gì trong va li?"

Dịch:What do you have in the suitcase?

3 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ViTieuBao

What do you have in your briefcase? Có gì sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tuoigiun
tuoigiun
  • 12
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6

I'm have the boom, and few guns

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhiNgaNguy

có bốn người rồi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nho_God

Đặt câu hỏi dùng Do và Am/is/are với những trường hợp nào vậy ? help me :D (chưa hiểu về khoảng này)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

What do you have in the suitcase, what do you have in the suitcase, what do you have in the suitcase, what do you have in the suitcase, what do you have in the suitcase, what do you have in the suitcase

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhn125757

Suitcase suitcase suitcase suitcase suitcase suitcase suitcase suitcase suitcase suitcase suitcase suitcase

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThvogV

" What do you have in suitcase " cũng sai à? Tại sao phải buộc dùng " The" nhỉ?

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/VTrngKhiMi

''Do you have something in the suitcase?'' cái này cũng đúng mà?

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Eric416645

Trong Tiếng Việt thì luggage hay suitcase đều là va li.

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/DuThien

Mình dịch : "What do you have got in the suitcase?" không được à?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/khue3
khue3
  • 20
  • 36

Đã have rồi còn got nữa ư

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/siperderman

thứ mà bạn dùng là hiện tại hoàn thành , ở đây ta chỉ dùng thì hiện tại đơn thôi bạn nhé

1 năm trước