"Tôi sống ở một thị trấn nhỏ."

Dịch:I live in a small town.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanhtrg
thanhtrg
  • 25
  • 9
  • 6
  • 5
  • 3

I live in a litle town

3 năm trước

https://www.duolingo.com/trangduong83

"I live in a small townlet" sao lại sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/neeihtvoht

township thì sao nhỉ

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.