Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn đã uống cái gì?"

Dịch:What did you drink?

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/_Not_My_Name_

Bạn đã uống thứ gì

1 năm trước