"Bạn đã uống cái gì?"

Dịch:What did you drink?

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/_Not_My_Name_

Bạn đã uống thứ gì

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.