https://www.duolingo.com/quanlienminh

Chơi chữ tiếng anh(phần 3 mới)

Mình có chút thay đổi nè! Luật chơi: Mình sẽ ra một từ, rồi các bạn sẽ lần lượt nối tiếp nhau (như chơi chữ phần 1 và 2 ấy!) Nhưng lần này, các bạn phải viết ba từ mà trong đó phải có hai chữ cái có trong từ của người chơi trước bạn! VÍ DỤ: Mình ra từ moon Bạn tiếp theo sẽ ra hai từ là từ noon và loon, rồi một bạn khác sẽ
nối tiếp và sẽ viết từ boom và từ choose! Bạn nào không khiểu thì tớ sẽ giải đáp cho nha! Mỗi người chỉ được chơi hai lần, nếu sai thì được chơi lại một lần( vì một tuần từ thứ ba và thứ năm tớ sẽ ra đề!) 8h tối ngày thứ sáu tớ sẽ kết thúc trò chơi và vào thứ ba tuần tiếp theo tớ sẽ ra tiếp đề!^_^ không được lặp lại từ nha các bạn! Chúc các bạn chơi vui vẻ!

3 năm trước

27 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quanlienminh

bắt đầu bằng từ: TSUNAMI!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhnhathuynh

madam,talk,star

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NP-Do
NP-Do
 • 25
 • 7
 • 7

sun ; sunny ; subject

3 năm trước

https://www.duolingo.com/THANDONG.

fun,funny,object

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

gun, bunny, objective

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quanlienminh

1 lingot for THANDONG and dohoangnguyen!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

Thank you!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quanlienminh

bạn nam399397 phải nối tiếp bạn minhnhathuynh chứ! bạn làm lại đi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hoanluong6a3

sao bạn không tặng lingots cho mình

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hoanluong6a3

milk , sunday, tuesday

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Thucnv
Thucnv
 • 25
 • 25
 • 4
 • 1289

mine, sunshine, turtle

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quanlienminh

ơ, bạn hoan2005 phải nối tiếp bạn dohoangnguyen chứ! Làm lại đi bạn!^_^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoanpham54321

sun ; sunny ; subject

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quanlienminh

1 lingot for you!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

Bạn hoanpham54321 cũng lặp lại từ kìa quanlienminh ơi!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quanlienminh

uhm! Những bạn nam399397 không làm đúng nên từ đấy coi như là không được tính!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/truonggiang95

gun,funny,object

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quanlienminh

bạn lặp lại từ rồi nha!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quanlienminh

tuần này bạn truonggiang95 ko được chơi nữa vì bạn đã lặp lại từ!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/yunkotien

run, many, sugar

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quanlienminh

1 lingot for you!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MegaCtrl
MegaCtrl
 • 12
 • 11
 • 5
 • 4
 • 2

runnel , mania, sugent

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quanlienminh

1 lingot for you!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quanlienminh

chú ý: ai sai được làm lại một lần nha!^_^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Coludy_Love

ten, stand, uniform, nail, access, mine

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quanlienminh

bạn phải nối tiếp bạn yunkotien chứ! Bạn làm lại nha!^_^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quanlienminh

Ngày mai mình sẽ ra đề nha!!!!

3 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.