Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Today, I saw a star."

Dịch:Hôm nay, tôi đã thấy một ngôi sao.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LanFPT

hôm nay, tôi đã thấy 1 ngôi sao => câu này cần cập nhật vào csdl là đúng

3 năm trước