https://www.duolingo.com/Thucnv

Thắc mắc về bài test?

Thucnv
 • 25
 • 25
 • 4
 • 1223

Mình làm bài Test trong cửa hàng duolingo mất 25 lingots và được kết quả là 2.63 điểm tuy nhiên bằng chứng nhận lại ghi là không xác định đối tượng trong trường hợp này phải lấy tên "thucnv" mới phải và cũng chẳng lưu lại bất kỳ một cái gì sau bài Test ví dụ như muốn xem lại đáp án đúng hay sai, hay lưu lại sự chứng nhận trong hồ sơ cá nhân của mình mới phải.

Hic, chẳng hiểu test để làm gì?, doulingo đặt ra với mục đích gì?

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/khanhchip

a, có thể đó là lỗi hệ thống, hệ thống nào chẳng có lỗi, sau một thời gian nó sẽ khôi phục lại,...

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Thucnv
Thucnv
 • 25
 • 25
 • 4
 • 1223

Thanks!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/_Sherina_

chắc do lỗi hệ thống mình cũng làm rồi có lịch sử bài kiểm tra mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Thucnv
Thucnv
 • 25
 • 25
 • 4
 • 1223

Thank you, I think so too.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nghjchtaj

ừ cũng có thể là bị lỗi đấy , thỉnh thoảng nó cũng bị lỗi mà!!!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Thucnv
Thucnv
 • 25
 • 25
 • 4
 • 1223

thank you!

3 năm trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.